ISO 27001 Nedir ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belge Sertifikası Nedir

ISO 27001 Belgesi; Kuruluşların, firmaların ve her türlü organizasyonların Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerinin /kullanılabilirliklerinin  sağlanması amacı ile kurdukları […]

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Standartlaşma konusuna önderlik eden İngiltere tarafından geliştirilen BS–7799 standardı, ISO tarafından kabul görerek önce ISO–17799 sonrasında ise ISO–27001 adıyla dünya genelinde bilgi güvenliği standardı olarak kabul edilmiştir.Ülkemizde Avrupa Birliği Uyum Kriterlerinde de adı geçen bu standartların uygulanması konusunda yapılan çalışmalar yetersiz olup bu standardı uygulayan kurum ve kuruluşların sayısı yok denecek kadar azdır.