PENETRASYON TESTİ

Kurumların sahip olduğu karmaşık Bilgi Teknolojileri altyapılarının periyodik olarak denetlenmesi ve iç/dış tehdilere karşı olgunluk seviyesinin belirlenmesi, kurumların ihtiyaç duyduğu başlıca güvenlik hizmetlerden biridir.

Deneyimli ekibimiz ile bu kapsamda ihtiyaç duyulan hizmetleri kurumlara sunmaktadır. Penetrasyon/Zaafiyet Testi çalışmalarının sonunda ortay çıkan raporlarda, tespit edilen bulgular ve iyileştirme önerileri yeralır. Bu öneriler doğrultusunda yapılan değişikliklerden sonra yapılan doğrulama testleri ile alınan önlemlerin etkinliği de ölçülür.Genel olarak kapsam, altyapının;

• İçeriye açık sistemleri üzerinden hangi verilere ve/veya sistemlere erişilebilirlik kontrolü.
• Dışarıya açık sistemleri üzerinden hangi verilere ve/veya iç sistemlere erişilebilirlik kontrolü.

şeklindedir.

GÜVENLİK MİMARİSİ DENETİMİ

Bilgi sistemlerinin ve teknolojinin ilerlemesi işletmeler için hayati bir fayda sunar. Bununla birlikte, bilgisayar korsanları, kötü amaçlı yazılımlar, virüsler, siber suçlar, vb. nedeniyle gittikçe artan zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, bilgi sistemleri; güvenlik denetimleriyle sık ve güçlü bir takip gerektirir. Bununla birlikte, profesyonellerin azlığı ve bu alandaki uygun çerçevelerin bulunmaması sık sık başarının önündeki temel engeller olarak gösterilmektedir.

Bir bilgi sistemleri güvenlik denetimi (ISSA) sistem kayıtlarının, faaliyetlerin ve ilgili belgelerin bağımsız birşekilde incelemesi ve raporlanmasıdır. Bu denetimler bilgi güvenliği seviyesini iyileştirmek, yanlış bilgi güvenliği tasarımlarından kaçınmak ve güvenlik önlemlerinin ve güvenlik işlemlerinin verimliliğini optimize etmek için tasarlanmıştır.Bu kapsamda Siberson yetkin danışmanlarıyla denetimden, çözüm örnerilerine ve takibine yönelik.. uçtan uca bir çözüm sunar.

 

KONFİGÜRASYON DENETİMİ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tincidunt aliquam libero, porttitor ultricies dolor fringilla ut. Integer non porttitor sem. Vivamus venenatis, dui ac semper pellentesque, erat ex fringilla justo, sit amet viverra odio arcu nec justo. Nullam sit amet posuere magna.

YAPILANDIRILMAMIŞ VERİ YÖNETİMİ

Tüm endüstrilerdeki işletmeler günlük olarak daha fazla veri toplayıp depolamaktadır. Ancak, büyük verilerin yararlarını ve zorluklarını değerlendirmek söz konusu olduğunda, bazen bir anahtar noktayı gözden kaçırmak kolaydır: Günümüzde kullanılan işletme bilgilerinin çoğu standart bir ilişkiye(yapılandırılmaya) sahip değildir.

Yapılandırılmamış veriler, blok biçiminde olmayan herhangi bir veridir. Genellikle ağa bağlı depolama (NAS) sistemlerinde dosya olarak depolanırsa, yapılandırılmamış veriler genel bulutta depolandığı gibi nesneler olarak da depolanabilir. Resimler, video veya günlük dosyaları olabilir.

Öte yandan, yapılandırılmış veriler genellikle ilişkisel veritabanlarında veya VM'lerde depolanır. Rakam ve metinden oluşma olasılığı daha yüksektir.

Yapılandırılmamış veriler, çoğu kaynağa göre, yapılandırılmış verilerden çok daha hızlı bir şekilde büyüyor ve bu da bir kuruluşun verilerinin % 80-90'ını oluşturuyor. Çoğu durumda, bunun nedeni yapılandırılmamış verilerin makine tarafından üretilme ihtimalinin daha yüksek olması, bu yüzden de veri kümesi tarafından günün her saatinde büyüyor. Bazı endüstrilerde, modern tasarım ve düzenleme yazılımı, ticaret algoritmaları, bilimsel ekipman veya sensörler haftada yüzlerce terabayt üretebilir.

 

 

 

PROJE YÖNETİM SÜREÇ DENETİMİ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tincidunt aliquam libero, porttitor ultricies dolor fringilla ut. Integer non porttitor sem. Vivamus venenatis, dui ac semper pellentesque, erat ex fringilla justo, sit amet viverra odio arcu nec justo. Nullam sit amet posuere magna.