Entegre Yönetim Sistemleri

Dokümanlarınızı,Süreçlerinizi,Varlıklarınızı,Kurumsal Risklerinizi,İş Sürekliliği Planlarınızı,Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminizi ve daha birçok sistemlerinizi yönetmek için bugünün şartlarında birçok farklı uygulama kullanmanız gerekir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Standartlaşma konusuna önderlik eden İngiltere tarafından geliştirilen BS–7799 standardı, ISO tarafından kabul görerek önce ISO–17799 sonrasında ise ISO–27001 adıyla dünya genelinde bilgi güvenliği standardı olarak kabul edilmiştir.Ülkemizde Avrupa Birliği Uyum Kriterlerinde de adı geçen bu standartların uygulanması konusunda yapılan çalışmalar yetersiz olup bu standardı uygulayan kurum ve kuruluşların sayısı yok denecek kadar azdır.