Temel ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 27001:2013 standardı ve onun gereklilikleri hakkında genel bilgilendirme yapmak, ISO 27001:2013 in maddelerine genel bakış ile uygulamanın nasıl gerçekleştiğine ve sistemin nasıl kurulduğuna ve işletildiğine dair örnekler ve açıklayıcı bilgiler içerir.

Eğitim Kapsamı

 • Bilgi güvenliği kavramı, önemi ve tarihsel gelişimi
 • Yaşanmış bilgi güvenliği olaylarından örnekler
 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Standardı ve Özellikleri
 • Hazırlık Adımları
 • Kapsam Belirleme
 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Risk Yönetimi Süreci
 • Bilgi Güvenliği kontrol noktaları
 • Güvenlik Politikası
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 • Varlık Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • Haberleşme ve İşletim Yönetimi
 • Erişim Kontrolü
 • Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Uyum
 • ISO/IEC 27001 Belgelendirme Sürecine Genel Bakış
 • ISO/IEC 27001 Standardı Yeterlilik Sınavı

Kimler Katılabilir

Tüm Şirket Çalışanları

Eğitimin Süresi

1 Gün

Gerekli Ön Bilgi

Ön bilgi gerekmemektedir