Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(6698) Bilgilendirme Eğitimi

Eğitimin amacı; kuruluşların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(6698) uyum çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgi ve yöntemleri öğrenmelerini sağlamaktır.

Eğitim Kapsamı

 • Kişisel veriler, teknoloji ve koruma ihtiyacı
 • Kişisel veri korumanın dünyadaki tarihçesi
 • Tanımlar
 • Kişisel verilerin korunması kanununun geçmişi
 • Kişisel verilerin korunması kanununun gerekçeleri
 • Kişisel verilerin korunması ilkeleri
 • Kişisel verilerin korunması kanunu maddeleri hakkında bilgilendirme
 • Kişisel veri yönetiminde rol ve sorumluluklarının belirlenmesi
 • Kişisel veri güvenliğinin kurum kültürüne yerleştirilmesi
 • Kişisel veri envanterinin hazırlanması
 • Kişisel veri güvenliği risklerinin hesaplanması
 • KVKK uyumluluk tetkikleri
 • Kişisel veri yönetimi başarı faktörleri

Kimler Katılabilir

Kişisel verilerin korunması kanunu uyum süreçlerinde rol alacak çalışanlar ve yöneticiler

Eğitimin Süresi

1 Gün

Gerekli Ön Bilgi

Ön bilgi gerekmemektedir