ISO 27001:2013 Baş Denetçi Eğitimi

Denetim, tüm yönetim sistemlerinin başarısı için kritiktir. Bu nedenle, ağır sorumlulukları, zorlu engelleri ve karmaşık problemleri beraberinde taşır. Bu yoğunlaştırılmış eğitim, BGYS denetçilerinin bir Denetim Planını yönetmek, planlamak, idare etmek ve uygulamak üzere yetiştirmektedir. Ayrıca katılımcıları, belgelendirme için çalışan kişilere pratik yardım ve bilgiler verebilmeleri için yetkilendirir ve 2.taraf denetimlerin (tedarikçi ve taşeronlar) yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri sağlar.

Eğitim Kapsamı

 • Bilgi Güvenliği Temel Kavramları ve Bilgi Güvenliğinin Önemi
 • *ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Özeti
 • Güvenlik Tehditleri
 • Güvenlik Risklerinin Yönetimi
 • Güvenlik Kontrollerinin Seçimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimi
 • Denetim Türleri ve Şekilleri
 • Denetim Aşamaları ve Kapsamı
 • Denetim için Gerekli Standartlar
 • Baş Denetçi Özellikleri
 • Denetim Ekibinin Yönlendirilmesi ve Yönetimi
 • Denetim Soru Listesinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
 • Denetim Planı ve Raporlanması
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu
 • Örnek Denetim Uygulaması
 • ISO 27001 Baş Denetçi Yetkinliğine Yönelik Sınav​

Kimler Katılabilir

ISO 27001:2013’e göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) tetkiklerini (2.taraf veya 3.taraf) yönetmek isteyenler Etkili tetkik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Tetkik becerilerini genişletmek isteyen mevcut bilgi güvenliği tetkikçileri ISO 27001:2013 BGYS Tetkikleri ile ilgili danışmanlık vermek isteyenler Bilgi güvenliği ve kalite yönetimi süreç sahipleri

Eğitimin Süresi

5 Gün

Gerekli Ön Bilgi

Temel ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Bilgisi