ISO 27001 Uygulama Danışmanlığı

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir ve belgelendirilebilir standarttır. Dünyanın hangi ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin tesis edilmesi uzmanlık alanlarımızdan birisidir.

ISO 22301 Uygulama Danışmanlığı

ISO 22301 standartı iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standartıdır.

ISO 22301, İşlerin aksamasına sebep olabilecek bir olayın ardından bir kuruluşun ürün veya hizmet sağlama kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesi, bir faaliyetin kesintiye uğraması sonucunda kuruluş faaliyetinin devam edebilmesinin temin edilebilmesi için prosesler, prosedürler, kararlar ve faaliyetler oluşturması, başka bir deyişle, kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı olmak için proaktif ve reaktif planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

 

ISO 20000/ITIL Danışmanlığı

Bir Bilişim Firması ISO 20000-1 Belgesi almak istiyor ise ISO 20000-1 danışmanlık firmasından danışmanlık eğitim hizmeti alması gerekmektedir.

ISO 20000-1 Belgesi danışmanlık eğitim firmasıISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardınınş artlarını yerine getirmek, sistemi kurmak ve ISO 20000-1 standart gereklerini uyarlamak için gereklidir.

Siberson olarak ISO 20000-1 Belgesi almak isteyen firmalara kurumlara ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemin kurulumu için eğitim danışmanlık hizmetleri vermekteyiz ve ISO 20000-1 Belgesi alacak firmanın ISO 20000-1 Belgelendirme denetimlerinden başarılı şekilde geçmesini sağlayarak ISO 20000-1 Sertifikasının firmaya kazandırılmasını sağlıyoruz.

COBIT 4/5 Danışmanlığı

(Control Objectives for Information and Related Technology)

COBIT, başarılı organizasyonların oluşturulması için gerekli stratejik IT yönetiminin çatısını oluşturmaktadır.Uzman COBIT Danışmanlığı ile size IT stratejilerinizin oluşturulması, projelendirilmesi ve projenin adım adım ilerlemesi konularında destek vermekteyiz.COBIT Danışmanlık hizmeti boyunca kontrol gereksiminleri, teknik konular ve firma riskleri gözönünde bulundurularak organizasyonunuz hedeflerine özel projeler üretiyor ve gerçekleştiriyoruz..