Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi(ISO 27001:2013) Uygulama Eğitimi

Eğitimin amacı, ISO 27001:2013 standardının gerekliliklerinin karşılanabilmesi için uygulama pratiklerini katılımcılar ile paylaşmak, en iyi uygulama örnekleri ve tavsiyeler ile katılımcıların bilgi güvenliği yönetim sistemini uygulayabilecek farkındalığa ulaşmasını sağlamaktır.

Eğitim Kapsamı

 • ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Bakış
 • Kapsam Belirleme Pratikleri
 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Risk Yönetimi Süreci
 • Bilgi Güvenliği Kontrol Noktaları
 • Bilgi Güvenliği Politikası Uygulaması
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 • Bilgi Varlıkları Yönetimi Uygulaması
 • İnsan Kaynakları Güvenliği Pratikleri
 • Fiziksel Ve Çevresel Güvenlik Uygulamaları
 • Haberleşme ve İşletim Yönetimi Pratikleri
 • Erişim Kontrolü Pratikleri
 • Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme Ve Bakımı Uygulamaları
 • Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi Uygulaması
 • Uyum Pratikleri
 • Uygulamalı ISO/IEC 27001 Belgelendirme Süreci Çalışması
 • ISO/IEC 27001 Standardı Uygulama Sınavı

Kimler Katılabilir

Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak, işletmek veya kurulu sistemin işlevselliğini arttırmak isteyen kuruluşların çalışanları

Eğitimin Süresi

3 Gün

Gerekli Ön Bilgi

Temel ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Bilgisi