ISO 27001 DANIŞMANLIK SÜRECİ

Bilgi güvenliğine sistematik bir yaklaşıma sahip olmak, her türlü organizasyonda başarısının anahtarıdır. Denetçilerinizin kullandığı sistematik bir yaklaşım, kuruluşunuzun bilgi varlıkları üzerindeki tehditleri önceden tahmin etmenize ve bunları azaltmaya yönelik planlar geliştirmenize yardımcı olur. Böyle bir durumda izlenecek en iyi politika, “tekerleği yeniden icat etmek” yerine uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamaları benimsemektir. ISO 27001, dünya çapında Bilgi Güvenliği için evrensel olarak kabul görmüş standarttır. ISO / IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) için gereksinimleri tanımlayan tek denetlenebilir uluslararası standarttır. Standart, kuruluşun maruz kaldığı risklere dayalı olarak uygun ve orantılı güvenlik kontrollerinin seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, kuruluşların güvenlik açıklarını ortadan kaldırarak bilgi varlıklarını korumalarına yardımcı olur. İlgilendiğiniz tüm taraflara, özellikle de müşterilerinize güven verir. İlgili düzenlemelerin tanımlanması ve bunlara uyumu sağlamak için harika bir araçtır. ISO 27001 standardı , tüm organizasyonun bilgi güvenliği yaklaşımına tutarlılık getiriyor ve operasyon ölçeği ne olursa olsun yüksek düzeyde yönetilebilirlik sağlıyor. Standart, BGYS(Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)'nin oluşturulması, uygulanması, işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, bakımı ve geliştirilmesi için bir süreç yaklaşımı benimsemektedir.

NASIL?

Faz 1

Boşluk Analizi – Siberson güvenlik uzmanları, mevcut sisteminizdeki bir fiziksel güvenlik incelemesi de dahil olmak üzere ISO 27001 gerekliliklerine karşı bir boşluk analizi yapacaklardır. Gözlemler, uygunluk seviyenizi tanımlayan bir raporda derlenecek ve bu rapora göre kontrol uygulama stratejisi oluşturularak, risk tedavi planı yapılır.

Faz 2

Risk Değerlendirmesi – Bu, uygulamanın en önemli aşamasıdır; burada organizasyonun tüm bilgi varlıklarını içeren bir varlık kaydı oluşturulur. Bu, kuruluşunuzun kilit paydaşlarıyla toplantı ve tartışmaları içerir. Belirlenen riskleri azaltmak için hangi uygun kontrollerin seçildiğine dayanan kritik bilgi varlıkları hakkında kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılır.

Faz 3

Risk Yönetimi – Bu aşamada Siberson, bir önceki aşamada seçilen kontrollerin uygulanması için bir strateji oluşturacaktır. Ayrıca bu aşamada, BGYS ile ilgili tüm belgeler oluşturulacaktır. Bu, Bilgi Güvenliği Politikalarının ve politikaları destekleyen çeşitli prosedürleri ve talimatları içerecektir. Politikalar ve prosedürler, risk değerlendirme aşamasında belirlenen riskleri ele alır.

Faz 4

Kontrol Uygulaması – Önceki aşamanın sonucu olan uygulama yol haritası, kuruluşunuzun ekibine tanımlanan kontrollerin uygulanmasında yol gösterici olacaktır. Bu aşamada intiGrow danışmanları, uygulama ekibine tavsiyelerde bulunacak ve rehberlik edecektir.

Faz 5

BGYS Hazırlık Değerlendirmesi – Bu aşamada müşterinin ISO 27001 sertifikasını almaya hazır olup/olmadığı gözden geçirilir. Siberson, müşterisinin denetim ekibini iç denetimler yapmak için yönlendirir ve hazırlar. Denetim sonuçları değerlendirilir ve eğer bulunursa, Siberson danışmanlarının rehberliğinde uygulama ekibiniz tarafından kapatılacaksa iyileştirmeler açılacaktır.

Faz 6

Sertifika denetimi – Son olarak, sertifikasyon kuruluşunun denetim ekibiyle karşılaşacaksınız. Siberson danışmanları denetim sırasında ekibinizi yanında yeralır. Dış denetçilerin not ettiği uygunsuzlukların veya gözlemlerin kapatılmasında size yardımcı olur ve ISO 27001 sertifikasını almanıza yardımcı olur.

BGYS Uygulama

Standartlara dayalı olmakla birlikte, BGYS uygulaması söz konusu olduğunda “her boyuta uyan tek bir çözüm” yoktur. Danışmanlığımız, bir kuruluşun gereksinimlerine uygun bir sistem geliştirmeyi, yalnızca bir denetçi için değil, kurum için çalışmasını sağlamak için müşterimizle birlikte çalışmayı içerecektir.

ISO 27001 Bakımı

Sertifikasyonun ardından, ISO 27001 Danışmanlığımız, kuruluşunuzun olgunluk seviyesini geliştirmenize yardımcı olacaktır. BGYS’den en iyi şekilde yararlanılmasını ve ileriye dönük tüm gereklilikleri yerine getirmeye devam etmesini sağlayabiliriz. Pek çok sertifikasyon, standarda ulaşıldığı anda sona erer; BGYS süreci korunursa (yardım edebileceğimiz yer burası), yeniden sertifikalandırma kesinlikle daha kolay olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cuma: 06:00-18:00
+9 0224 970 04 37
contact@siberson.com

Buradayız

Konak Mahallesi, Lefkoşe Cd. No:10,
16110 Nilüfer/Bursa