ISO 27001 Belgesi; Kuruluşların, firmaların ve her türlü organizasyonların Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerinin /kullanılabilirliklerinin  sağlanması amacı ile kurdukları bilgi güvenliği yönetim sistemini; belgelendirmek, üçüncü taraflara kanıtlamak amacı ile bağımsız belgelendirme kuruluşlarından aldıkları belgedir.

Bağımsız belgelendirme kuruluşlarının yaptıkları denetimler sonucunda düzenledikleri ve kurumdaki bilgilerin güvenliklerinin sağlanmasına yönelik sistematik bir uygulamanın yeterli seviyede olduğunun kanıtını sağlamak üzere “kurum” adına düzenlenen sertifikaya veya belgeye ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası denir.

ISO 27001 belgesi için kurum ve kuruluların öncelikle ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre sistem kurmaları ve uygulamaları gerekmektedir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre sistem kuran firmaların uluslararası  alanda tanınan ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hususunda akredite olmuş kuruluşlardan denetim yaptırması ve bu denetimlerden başarı ile geçmesi gerekmektedir.

Bilgi güvenliğine önem veren kurum ve kuruluşların belgelendirmeleri zorunlu değildir. ISO 27001 standardına göre ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmaları ve işletmeleri de yeterlidir. Fakat hiçbir sistem ve uygulama üçüncü taraf bir gözle kontrol edilmedikten ve denetlenmedikten sonra o sistemin etkinliğinden bahsedilemez.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerini belgelendirmek isteyen kuruluşlar; özellikle uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarından, ISO 27001 belgesini almalıdırlar. Akreditasyonsuz olarak verilen ISO 27001 belgesinin hiçbir geçerliliği yoktur.Ancak İç Denetim faaliyetleri kapsamında bir çalışma yapılabilir.