Bilgi Nedir?

Bilgi bir kurumun kuruluşun veya organizasyonun faaliyetlerini yürütmekte kullandıkları verilerin anlam kazanmış haline denir. Bilgi bir kurumun sürekliliğini ve varlığına sağlayan yegane faktördür ve güvenliğinin sağlanması gerekir.

Bilgi Türleri aşağıdaki gibidir.

  • Kağıt üzerine basılmış, yazılmış
  • Elektronik olarak saklanan
  • Posta ya da elektronik ortama aktarılmış
  • Kurumsal videolarda gösterilen
  • Söyleşiler sırasında sözlü olarak aktarılan

Bilgi Nedier?

Bilgi Güvenliği Nedir?

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Bilgi Güvenliği Nedir?

Bilgi Güvenliği ise hayati öneme sahip bilginin korunması, bütünlüğünün sağlanması ve erişebilir ve ulaşabilir olmasının sağlanması için alınan gerekli ve önemler ve tedbirlerdir.

Bilgi Güvenliği kavramının temel ilkelerini kısaca G-B-U (C-I-A) kısaltması ile gösterebiliriz:

  • Gizliliğin korunması (Bilgiye ulaşımın, sadece yetki sahibi kişilerce olabildiğinin garanti altına alınması),
  • Bütünlük (Bilginin ve bilgi işleme yöntemlerinin, doğruluğunun ve eksiksizliğinin korunması)
  • Ulaşılabilirlik (Gereken durumlarda yetkili personelin, bilgiye ve ilgili varlıklara ulaşımının garanti edilmesi)

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ise Bilgi güvenliği ile ilgili alınan tedbirlerin ve önlemlerin sistematik şekilde alınması, bilgi güvenliğine dair yapılan çalışmaların daha etkin ve kurallara bağlı yapılması, sürekliliğinin sağlanmasına yönelik kaynakların ve  personelin kullanıldığı bir yönetim sistemi şeklidir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uluslararası alanda en üst düzey standardı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır.